Mitä brändityö on?

Tornio on meidän kaikkien yhteinen kaupunki. Tornio kuuluu kaupungin asukkaille, siellä työtä tekeville ja sinne lomalle tuleville, entisille ja nykyisille torniolaisille sekä niille, joiden sydän muuten vain sykkii Tornionlaakson helmelle.

Vahva kaupunkibrändi auttaa meitä menestymään kaupunkien ja alueiden kilpailussa yrityksistä, osaajista ja investoinneista. Se tuo kaupunkiin työpaikkoja ja hyvinvointia – vahva brändi edistää entistä parempaa elämää Torniossa.

Brändi sisältää muun muassa Tornion uuden graafisen ilmeen ja kuvamaailman sekä kirkastetut ydinviestit. Brändi kertoo, miltä kaupunki näyttää, tuntuu ja kuulostaa – se erottaa Tornion kilpailijoistaan.

Tornio uusi brändi on yhdessä tehty.

Tutustu brändikäsikirjaan

Miten brändityötä tehtiin?

Vaihe 1

Verkkokysely
toukokuu–kesäkuu

Tornion asukkaiden ja yritysten mielipide saatiin kuuluviin verkkokyselyn avulla. Kysely antoi perustietoa Tornion uuteen ilmeeseen ja kaupunkibrändiin.

Vaihe 2

Äänestys
kesäkuu–heinäkuu

Kyselyn pohjalta jalostettiin vaihtoehtoja brändi-ilmeeksi. Niistä torniolaiset saivat äänestää suosikkiaan ja antaa kommentteja.

Vaihe 3

Viimeistely
elokuu–lokakuu

Äänestys ja kommentit huomioiden tiivistettiin timantti: Tornion uusi kaupunkibrändi.

Vaihe 1

Verkkokysely

Tornio on kaupunki.

Brändikyselyyn vastasi lähes 900 torniolaista! Vastausten perusteella torniolaisuus koostuu kansainvälisyydestä, yritteliäisyydestä ja omalaatuisuudesta. Rajajoki, asukkaat, pohjoinen luonto ja kaupungin historia tekevät Torniosta Tornion.

Tornio näyttäytyy kyselyn mukaan nyt rajattomana ja rauhallisena. Jos Tornio olisi henkilö, se olisi vastaajien mielestä omanlaisensa, ystävällinen ja rehellinen.

Tulevaisuudessa Tornion täytyisi vastaajien mielestä olla ensisijaisesti turvallinen ja elinvoimainen ja viestiä ulospäin enemmän siitä, että se on tärkeä logistinen solmukohta, mutta myös kokemisen arvoinen matkailukaupunki.

Tutustu kyselyn tuloksiin
Vaihe 2

Äänestys

Kyselyn vastausten perusteella Torniolle luotiin kolme erilaista tyylisuuntaa: matkailijan Tornio, perheiden Tornio sekä yritysten Tornio. Pyysimme ja saimme runsaasti mielipiteitä vaihtoehtoisesta tyylisuunnista.

Tutustu äänestyksen tuloksiin
Vaihe 3

Viimeistely

Ideoita ja ajatuksia brändityöhön antoi noin 1 400 torniolaista – kiitos teille! Lopulliseen Tornion ilmeeseen voit tutustua brändikäsikirjassa.

Tutustu brändikäsikirjaan

Mekin olimme mukana

Tutut torniolaiset kasvot olivat mukana kannustamassa kaupunkilaisia osallistumaan brändityöhön.

Timo Nousiainen
Katso video

”Haluamme kiteyttää ja vahvistaa sitä, mitä torniolaisuus on. Tornio käy muiden alueiden ja kaupunkien kanssa kilpailua asukkaista ja investoinneista, ja hyvä brändi on pohja onnistumiselle.”

Oona Antinjuntti
Katso video

”Torniossa ihanaa on se, että kaikkialla on ystävällinen vastaanotto: kaupunki ottaa jokaisen vastaan lämpimin sylin!”

Jari Vesa
Katso video

”Tornio on täynnä eläviä kyläyhteisöjä, joiden jäsenet ovat aktiivisia ja luovia. Täällä elävä maaseutu ja teollisuuskeskittymä lyövät kättä.”

Katri Kulmuni
Katso video

”Minun Tornioni on avoin, pohjoinen, rajaton ja kansainvälinen – itse asiassa kansainvälisempi kuin moni suurkaupunki.”